top of page

אוסף הצילומים של מקס רפפורט, מנהל קפה לורנץ בשנים 1940-1948

מקס רפפורט (1907-1972), עלה לארץ מאוסטריה ב-1933, התגורר בבית לורנץ החל מ-1940.

בעקבות פרוץ מלחמת השחרור עזב רפפורט את האזור עם אשתו ושלושת ילדיו, מאחר והאיזור הוגדר כמסוכן. 

לאחר הקמת המדינה היה רפפורט למנהל והבעלים של קפה "נגה".

bottom of page